EPRC is welcoming a new gibbon who was kept by a family for twelve years in Hoa Binh Province. The family got it as a gift by a friend who brought it all the way down from Gia Lai Province at the border of Cambodia. At that time the gibbon was a baby of less than a year old and her fur color had not changed to black yet.

They named her Thien Tam, which means « good heart » in Vietnamese, and she got used to life among humans, being pet and taken into people’s arms, being fed with the same food the family was eating everyday: rice, meat, fruits… We also learned they got a second baby gibbon to keep her company, who died of sickness.

When she grew up, most likely because of the complications of keeping an adult gibbon in their home, the family tried to release her in the mountains behind the house but she came back by herself. After twelve years in captivity, the rangers from Hoa Binh Province Forestry department found out about the gibbon and convinced the family to leave her in our hands.

When we found her she was kept in an enclosure outside with enrichment and shelter for rain. Her fur color had turned to yellow again, reaching sexual maturity, and she didn’t have major health issues but was only 5.2kg which is underweight for her age. She now has a new shelter in our quarantine area, and is well looked after.

However, her fate is the same as a lot of primates who continue to be victims of illegal pet trade, which relies on the ignorance of the buyer. Even if owned by individuals with nothing more than good intentions, these sensitive animals will have the most trouble interacting with their own species after they’ve been raised alone in a home. Being kept as pets deprives them from the necessary behaviors and protocols to communicate with other primates that they would learn in the wild.

We can see for example that our new resident is intimidated by the other gibbons she can hear singing in the center and doesn’t dare making much sound at the moment… We will do our best to try reconcile her with her fellows!

* Thien Tam in her enclosure
* Thiện Tâm trong chuồng của cô ấy

* A family member holding her
* Một thành viên gia đình giữ cô ấy

* Ready to go to EPRC!
* Chuẩn bị về EPRC!

________________________________________________________

Một cá thể vượn cái vừa được giải cứu!

EPRC chào đón cô vượn mới vốn được một gia đình nuôi dưỡng suốt mười hai năm ở tỉnh Hòa Bình. Gia đình nhận được cô như một món quà từ một người bạn đã mang cô từ tỉnh Gia Lai (sát với biên giới Campuchia). Vào thời điểm đó, cô vẫn còn là một bé dưới một tuổi và vẫn chưa đổi sang màu đen.

Họ đặt tên cho cô ấy là Thiện Tâm, và cô ấy đã quen sống với người, là thú nuôi và được người chăm bẵm tận tay, được ăn cùng loại thức ăn mà cả nhà ăn hàng ngày: gạo, thịt, trái cây, … Chúng tôi cũng biết được rằng họ đã từng có một bé vượn đen nữa để bầu bạn với cô, nhưng đã lại chết do bệnh tật.

Khi cô lớn lên, rất có thể vì sự phức tạp của việc nuôi một cá thể vượn lớn trong nhà, gia đình cố gắng thả cô tại ngọn núi sau nhà nhưng cô lại tự mình quay trở về. Sau mười hai năm trong lồng, các kiểm lâm viên của Sở Lâm nghiệp tỉnh Hòa Bình phát hiện ra cô và đã thuyết phục gia đình chuyển giao cô ấy cho chúng tôi.

Lần đầu gặp cô, cô ấy đã được giữ trong một chuồng ngoài trời kèm với đồ chơi làm giàu và nơi trú ẩn khi mưa gió. Đến lúc này, cô ấy đã chuyển sang màu vàng, đã đạt đến tuổi sinh dục, và không có vấn đề sức khỏe lớn và chỉ hơi gầy – 5.2kg (dưới mức tiêu chuẩn). Giờ đây, cô ấy có mái nhà mới trong khu vực kiểm dịch của chúng tôi, và được chăm sóc tốt.

Tuy nhiên, số phận của cô cũng giống như rất nhiều cá thể linh trưởng khác, những động vật tiếp tục là nạn nhân của việc buôn bán thú bất hợp pháp, vốn phụ thuộc vào sự thiếu hiểu biết của người mua. Ngay cả khi chúng được sở hữu bởi người tốt bụng, những sinh vật nhạy cảm này sẽ gặp nhiều rắc rối khi tương tác với các cá thể cùng loài sau khi đã được nuôi một mình trong nhà. Được giữ như là vật nuôi khiến chúng mât đi các hành vi và các cách giao tiếp cần thiết với các linh trưởng khác mà chúng đã có thể học được ngoài tự nhiên.

Chúng ta có thể thấy rõ được điều này trong trường hợp của cá thể mới này; cô cảm thấy bị đe dọa bởi tiếng vượn hót khác ở trung tâm và phát ra chút âm thanh nào vào lúc này … Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để khiến cô ấy hòa đồng với những người bạn mới!