* From left to right, Adam (EPRC director), Tu (Project leader), Tilo (EPRC founder) and Hong (Project volunteer)
Từ trái sang phải, anh Adam (Giám đốc EPRC), anh Tú (Trưởng nhóm dự án), Tilo (người sáng lập EPRC) và anh Hồng (Tình nguyện viên của dự án)

As you may know, the Hatinh Langur is one of the many Vietnamese primates on the brink of extinction due to hunting and the loss of its natural habitat. One of the last remaining populations live in the limestone forests of Quảng Bình, where EPRC team came to see a very unique community conservation project.

In the village of Đồng Hóa, Tu (wearing a white t-shirt) was inspired to protect them after seeing television programmes about animal conservation, and took action after hearing about the work at the EPRC. He started to patrol the limestone mountain above the village, to protect a small group of Hatinh Langurs living there.

Thanks to his efforts, he has now got the authorities to protect the mountain and is monitoring the site with 3 other volunteer guards from the village. An interesting fact is that among them is Hong (wearing an orange t-shirt), an ex wildlife hunter whom Tu has persuaded to stop hunting and join him in the project.

While there, EPRC team met the local community and they were lucky enough to spot some of the Langurs with a telescope. It felt good to see how the villagers from Đồng Hóa got committed to saving this endangered specie and we wish them success!


* Hatinh Langur observed through the telescope
Voọc Hà Tĩnh được quan sát qua ống nhòm


* Local children observing the Langurs
Trẻ em địa phương quan sát voọc


* The mountains around Đồng Hóa village
Những ngọn núi quanh làng Đồng Hóa

Nhóm EPRC đến thăm khu vực dự án bảo tồn voọc Hà Tĩnh tại Đồng Hóa

Như bạn có thể đã biết, voọc Hà Tĩnh là một trong những loài linh trưởng Việt Nam đang đứng trên bờ vực tuyệt chủng do nạn săn bắn và sự biến mất của môi trường sống tự nhiên của chúng. Một trong những quần thể còn lại cuối cùng của loài sống trong các khu rừng đá vôi ở tỉnh Quảng Bình, nơi mà nhóm EPRC đã đến để tạn mắt chúng kiến một dự án bảo tồn cộng đồng rất độc đáo.

Tại làng Đồng Hóa, anh Tú (mặc áo phông trắng) đã được truyền cảm hứng để bảo vệ chúng sau khi được xem các chương trình truyền hình về bảo tồn động vật, và hành động ngay sau khi nghe về công việc tại EPRC. Anh bắt đầu tuần tra ngọn núi đá vôi phía trên làng, để bảo vệ một nhóm nhỏ voọc Hà Tĩnh sống ở đó.

Nhờ những nỗ lực của mình, ông đã được cấp thẩm quyền để bảo vệ ngọn núi và đang theo dõi trang khu vực cùng với 3 nhân viên bảo vệ tình nguyện khác trong làng. Một điều thú vị khác là trong số ba người đó có anh Hồng (mặc áo phông màu cam), một cựu thợ săn động vật hoang dã mà anh Tú đã thuyết phục ngừng săn bắn và tham gia cùng anh trong dự án này.

Trong khi ở đó, nhóm EPRC đã gặp cộng đồng địa phương và họ đã may mắn tìm thấy một số cá thể voọc bằng ống nhòm. Thực sự chúng tôi đã cảm thấy rất vui khi thấy dân làng Đồng Hóa đã cam kết cứu lấy loài vật bị đe dọa này và chúng tôi chúc họ thành công!