As you know, the EPRC is celebrating its 25th anniversary this year. In 1993, we started very small with only a few animals and very few cages. As the Center grew bigger, we received more primates and started to have more babies around. We have always struggled a bit with money to keep up the standard in captive care and have always done our best. Especially when infants arrived at the Center, we worked even harder!

Over the years, we built a separated nursery room to care for little babies. We also built a kindergarten for bigger juveniles who were still too small to live with adult primates. By that time, we were running out of space, so this kindergarten was built inside the Center’s quarantine area. A specialized baby keeper was in charge of the kids care there.

As the years went by, we got more and more concerned about having our hand-reared infants inside of the quarantine area. In case of an unlucky event, we could have had a very sick animal inside the quarantine spreading diseases to the young ones, in which we have invested so much time, energy and love.

Therefore, we arranged to clear the enclosure number 4A to place our kindergarten group. When it was finally emptied, we prepared the enclosure very carefully. Proper cleaning and desinfection, new furnitures, new toys… For the finishing touch we built a big fence in front, which should ensure that the visitors stay to the path and don’t get too close due to the kids cuteness!

Finally, our current kindergarten primates: Nam (Grey shanked Douc Langur female), Beo and Mung (Red shanked Douc Langur males) and Kitty (Silver Langur female) moved out of the quarantine area to be transfered to their new home. Have a look and enjoy the sight of our adorable hand-reared Langurs!

* Moving to the new enclosure
* Chuyển qua khu chuồng nuôi mới

ĐÃ ĐẾN LÚC RỒI! NHÀ TRẺ ĐÃ CHUYỂN RA KHỎI KHU CÁCH LY

Như bạn đã biết, EPRC đang kỷ niệm 25 năm thành lập. Vào năm 1993, chúng tôi bắt đầu chỉ với một vài cá thể và một vài chuồng trại. Khi Trung tâm phát triển dần, chúng tôi nhận được nhiều cá thể linh trưởng hơn và bắt đầu có nhiều em bé hơn. Chúng tôi luôn phải vật lộn về tiền bạc để đảm bảo tiêu chuẩn trong việc chăm sóc trong môi trường chuồng trại và luôn luôn làm hết sức mình. Đặc biệt là khi có cá thể nhỏ đến Trung tâm, chúng tôi càng làm việc chăm chỉ hơn!

Trong những năm qua, chúng tôi xây dựng một phòng riêng biệt để chăm sóc các cá thể sơ sinh. Chúng tôi cũng đã xây dựng một khu nhà trẻ cho những cá thể vị thành niên, những cá thể vẫn còn quá nhỏ để sống với những linh trưởng trưởng thành. Đến lúc đó, chúng tôi đã hết chỗ, nên việc xây dựng khu nhà trẻ phải được thực hiện bên trong khu vực cách ly của Trung tâm. Một người giữ trẻ chuyên trách chịu trách nhiệm chăm sóc những đứa bé ở đó.

Năm tháng trôi qua, chúng tôi ngày càng quan tâm đến việc những cá thể nhỏ được nuôi bộ trong khu vực cách ly. Nếu không may mắn, chúng tôi đã có thể tiếp nhận một bệnh tật, lây lan chúng cho những cá thể nhỏ tuổi bên trong khu kiểm dịch, những bé mà chúng tôi đã đầu tư rất nhiều thời gian, công sức và tình yêu.

Vì vậy, chúng tôi sắp xếp để dọn dẹp khu chuồng 4A để chuyển đổi thành khu nhà trẻ của chúng tôi. Khi nó đã được dọn dẹp, chúng tôi chuẩn bị rất cẩn thận. Lau sạch và khử trùng đúng cách, thêm đồ nội thất mới, đồ chơi mới … Trước khi hoàn thiện, chúng tôi xây dựng một hàng rào lớn ở phía trước, để nên đảm bảo rằng du khách dừng trên lối đi và đừng đến quá gần để ngắm những cá thể nhỏ nhắn dễ thương!

Cuối cùng thì, nhóm nhà trẻ bao gồm Nam (Voọc chà vá chân xám), Béo và Mừng (các cậu Voọc chà vá chân nâu), và Kitty (cô bé Voọc bạc) đã rời khỏi khu vực cách ly để được chuyển đến ngôi nhà mới của họ. Hãy nhìn và chiêm ngưỡng những bé voọc đáng yêu của chúng tôi!