We receive a lot of visitors all year round, but there are encounters that last much more than an holiday tour. It is the seventh time that Lou, a zoo keeper from Australia, is coming to EPRC after she discovered the center in 2004. Lou decided she wanted to help our project and we thought our keepers could greatly benefit from her professional experience. Last year she gave them a lesson about animal training which was very funny and interactive! This time she brought three other zoo related people with her to teach our staff how to make good enrichment.

For those who are not familiar with it, what we call «behavioral» or «environmental» enrichment is the idea of providing species-appropriate stimulation to encourage the animals to express their natural behavior. In captivity, enrichment is a dynamic process which can include making changes to their habitat, stimulating their senses or social interactions, creating toys to keep them active… Providing an environment where they can make choices and regularly experience novelty!

Our primates are curious, playful and complex animals who need quite a lot of intellectual stimulation to prevent boredom and reduce stress caused by captivity. In the wild, they would also search and forage for food, so we began to make enrichment tools with food rewards inside. By finding the way to access the food they can actually improve their problem-solving skills and get better prepared for release.

Enrichment and training have become a normal routine in most western zoos, and even the highlight of a keeper’s day…! But here in Vietnam it is still perceived as a superficial practice and people often don’t know how essential it is to animals welfare.

So the Australian keepers came up with a really original idea to increase awareness among our Vietnamese staff. First they taught them how to think a little bit harder about creative enrichment tools, showing different techniques and tricks… and then came the fun part! They brought some « rewards » with them: T-shirts, candies, lollipops… and hid them everywhere: some items were hung up high in the trees or on the house roof so that our keepers either had to climb up, use a ladder or a bamboo stick to get it. Some others were hidden inside boxes or wrapped up with leaves, some boxes were filled with grass but with nothing inside.

It made the keepers « foraging » for a while, thinking about how to get the items they wanted, using tools or helping each other. Most of all it made them have a lot of fun and good laugh! We hope everyone in EPRC will continue to do their best to keep our primates busy, happy and healthy!

We want to thank our Australian friends Lou, Graeme, Bec and Claire for their great generosity, not only they came as volunteer teachers but they offered all these nice presents for each of our thirty keepers. It was a pleasure having you here!

* The Australian team preparing the enrichment training
* Đội Úc chuẩn bị đào tạo về việc làm giàu

* Dung finally found his reward, well hidden in the box!
* Dũng cuối cùng đã tìm thấy phần thưởng của mình, ẩn kín trong hộp!

* Hien climbing the tree to get his T-Shirt
* Hien leo lên cây để lấy áo phông

Nhân viên của chúng tôi đã tham dự một khóa đào tạo về làm giàu từ những người chăm sóc động vật của sở thú Úc

Chúng tôi nhận được rất nhiều du khách quanh năm, nhưng có những cuộc gặp gỡ dài hơn một chuyến đi nghỉ thông thường. Đây là lần thứ bảy Lou, chăm sóc động vật từ Úc, đến EPRC sau khi cô phát hiện ra trung tâm hồi năm 2004. Lou quyết định rằng cô ấy muốn giúp dự án của chúng tôi và chúng tôi nghĩ rằng người chăm sóc động vật của chúng tôi có thể hưởng lợi rất nhiều từ kinh nghiệm chuyên môn của cô ấy. Năm ngoái, cô đã dạy cho họ một bài học về huấn luyện động vật một cách hài hước với tính tương tác cao! Lần này, cô đã đưa kèm ba người khác ở cùng sở thú với cô ấy nhằm dạy cho nhân viên của chúng tôi cách làm giàu tốt hơn.

Đối với những người quen với những khái niệm sau, những gì chúng ta gọi là làm giàu “hành vi” hoặc làm giàu”môi trường” là việc cung cấp các kích thích phù hợp với loài nhằm khuyến khích các động vật thể hiện hành vi tự nhiên của chúng. Trong điều kiện nuôi nhốt, làm giàu là một quá trình năng động có thể bao gồm việc thay đổi môi trường sống của chúng, kích thích giác quan hoặc tương tác xã hội, tạo ra đồ chơi để giữ cho chúng hoạt động … Cung cấp một môi trường nơi họ có thể chọn lựa và thường xuyên có những trải nghiệm mới!

Linh trưởng của chúng tôi là những động vật tò mò, vui vẻ và phức tạp, những cá thể cần khá nhiều sự kích thích trí tuệ để ngăn chặn sự nhàm chán và giảm căng thẳng do bị giam giữ. Trong tự nhiên, họ cũng sẽ tìm kiếm thức ăn, vì vậy chúng tôi bắt đầu làm công cụ làm giàu với phần thưởng thực phẩm bên trong. Bằng việc tìm cách để lấy được thực phẩm, chúng thực sự có thể cải thiện kỹ năng giải quyết vấn đề và chuẩn bị tốt hơn cho việc tái thả.

Việc làm giàu và huấn luyện đã trở thành một thói quen bình thường ở hầu hết các vườn thú phương Tây, và thậm chí là niềm vui trong ngày của người chăm sóc động vật… Nhưng ở Việt Nam nó vẫn được coi là một cộng việc hời hợt và mọi người thường không hiểu được tầm quan trọng của phúc lợi động vật .

Vì vậy, những người chăm sóc động vật từ Úc đã đưa ra một ý tưởng độc đáo để nâng cao nhận thức cho các nhân viên người Việt của chúng tôi. Đầu tiên, họ dạy cách suy nghĩ sâu hơn về các công cụ làm giàu sáng tạo, cho họ xem các kỹ thuật và thủ thuật khác nhau … và sau đây là phần thú vị! Họ mang theo một số «phần thưởng» kèm theo: áo phông, kẹo, … và giấu chúng ở khắp mọi nơi: một số vật phẩm treo trên cây cao hoặc trên mái nhà để những người chăm sóc của chúng tôi phải leo lên, sử dụng thang hoặc một cây gậy tre để có được nó. Một số khác bị giấu bên trong các hộp hoặc quấn lá, một số hộp đầy cỏ nhưng không có gì bên trong.

Việc này khiến cho những chăm sóc phải «tìm kiếm thức ăn» trong một thời gian, suy nghĩ về cách lấy những thứ họ muốn, sử dụng các công cụ hoặc giúp đỡ lẫn nhau. Quan trọng nhất là nó khiến họ vui vẻ và cười vui! Chúng tôi hy vọng mọi người trong EPRC sẽ tiếp tục làm hết sức mình để giữ cho linh trưởng của chúng ta luôn được bận rộn, hạnh phúc và khỏe mạnh!

Chúng tôi cảm ơn những người bạn Úc, Lou, Graeme, Bec và Claire vì sự hào phóng tuyệt vời của họ, không chỉ vì họ đến với tư cách là giáo viên tình nguyện mà còn vì những món quà tuyệt vời. Quả thực là một niềm vui khi có các bạn ở đây!