These last weeks, we have been very sorry to observe a huge population decline… of stick insects! This curious animal is a great source of proteins for our Lorises who would give anything to get a bite of it for dinner.

Although stick insects are known for their ingenious capacity to ensure their survival and protection from predators, they couldn’t escape from the sharpened sight of our volunteers squad who have been chasing them tirelessly these last months to feed our little primates.

The season has been good and enabled us to ensure sufficient supply for winter, by freezing a fair amount of stick insects and mixing them into a green creamy paste (yum!). This way our Lorises will still be able to enjoy their favorite food while stick insects are hibernating.

Here are some facts which make these bugs so fascinating!

-> They can play dead, or shed and regenerate their limbs to escape attacks by predators
-> They can reproduce parthenogenetically, without the need for males
-> Their eggs resemble seeds scattered about the forest floor, to trick carnivores
-> Their eggs may attract ants which store them in their nests, offering an extra protection
-> They also hold the record for longest insects in the world!


*Our volunteers on the lookout for stick insects hidden under leaves in Cuc Phuong Park
*Tình nguyện viên của chúng tôi trên đường tìm kiếm bọ que ẩn dưới lá ở VQG Cúc Phương


*Collecting the insects in our buckets
*Thu thập côn trùng trong xô


*Our « serial hunter » Viet Anh storing the day harvest in the freezer
*Việt Anh “Thợ săn hàng loạt» lưu trữ vụ thu hoạch trong tủ đông


*Hue preparing the final paste
*Chị Huế chuẩn bị patê hoàn thiện

NHỮNG NGÀY CUỐI MÙA BỌ QUE

Trong những tuần vừa qua, chúng tôi rất tiếc khi phải chứng kiến sự suy giảm dân số nhah chóng… của bọ que! Loài động vật kì lạ này là một nguồn proten quý báu cho cu li chúng tôi, loài động vật sẽ làm bất cứ điều gì để có được một miệng đầy bọ que cho bữa ăn tối.

Dù rằng bọ que được biết đến với khả năng ngụy trang khéo léo nhằm đảm bảo sự sống còn và bảo vệ chúng khỏi những kẻ săn mồi, chúng không thể thoát khỏi những đôi mắt sắc sảo của đội ngũ tình nguyện viên của chúng tôi.

Mùa bọ que vừa qua khá tốt và đã giúp đảm bảo được nguồn cung cấp thực phẩm đầy đủ cho mùa đông, bằng cách đông đá một lượng bọ que khá lớn và đánh sinh tố chúng thành một loại patê xanh lá cây (ngon miệng ghê!). Dựa trên phương pháp này, cu li của chúng tôi vẫn có thể được thưởng thức món ăn yêu thích của chúng khi mà bọ que còn đang ngủ đông.

Dưới đây là một số thông tin nho nhỏ khiến loài con trùng này trở nên thú vị hơn!

-> Chúng có thể giả chết, hoặc tự bỏ và tái tạo chân của mình để thoát khỏi cuộc tấn công của kẻ thù

-> Chúng có thể trinh sản mà không cần con đực

-> Trứng của chúng giống với những hạt giống nằm rải rác trong rừng, để lừa những động vật ăn thịt

-> Trứng của chúng có thể thu hút kiến ​​để bảo vệ chúng trong tổ kiến

-> Chúng cũng giữ kỷ lục về côn trùng dài nhất thế giới!