On September 8th, the Training Course of “Vietnam Primates Conservation 2017” took place in Danang. This course attracted 20 enthusiast students from 5 universities in Vietnam. Mr. Tilo Nadler (founder of EPRC – Co-director of the Vietnam Primate Conservation Program) also participated in the training course as a lecturer and specialist consultant.

The Training Course of “Vietnam Primates Conservation” has been implemented since the 2006 and opened the opportunities for nearly 250 students in Vietnam universities to help them gain more knowledge about primate conservation. The Frankfurt Zoological Society has been working in Vietnam since 1992 with the aim of protecting natural ecosystem and bio-diversity, currently focusing on the projects in the Central of Vietnam and Central Highlands.

Currently, the students are on their field trip in Kon Ka Kinh National Park, Gia Lai province. 🤗🤗 EPRC wish them a knowledgeable course and had more determination in their future actions towards primates and environment conservation in Vietnam. 🤗🤗

More info about the course can be found at Văn phòng hợp tác Frankfurt – Khoa Sinh – Môi Trường and GreenViet.

News source: vtv.vn

Feature photo from: GreenViet

===

Vào ngày 8 tháng 9 năm 2017, khóa tập huấn “Bảo tồn thú linh trưởng Việt Nam 2017” đã bắt đầu diễn ra tại Đà Nẵng. Khóa tập huấn lần này đã chọn được 20 bạn sinh viên hừng hực khí thế từ 5 trường ĐH trên cả nước. Ông Tilo Nadler (sáng lập viên của EPRC – hiện tại đang chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh rừng ở khu vực bảo tồn thiên nhiên Vân Long) cũng tham gia vào khóa huấn luyện dưới cương vị là Giảng viên – chuyên viên tư vấn.
 
Khóa tập huấn “Bảo tồn thú linh trưởng Việt Nam” đã được triển khai từ năm 2006 và đã mở ra cơ hội cho gần 250 sinh viên tại các trường đại học ở Việt Nam với mục tiêu giúp họ có thêm kiến thức về bảo tồn linh trưởng. Hội động vật học Frankfurt (Frankfurt Zoological Society)bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1992 với mục tiêu bảo vệ các hệ sinh thái tự nhiên và đa dạng sinh học, hiện đang tập trung vào các dự án tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên.
 
Hiện giờ các bạn sinh viên đang đi thực địa tại vườn quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai. 🤗🤗 EPRC chúc các bạn được mở mang tầm óc và vững bước trên con đường bảo tồn linh trưởng cũng như môi trường Việt Nam! 🤗🤗
 
Các bạn có thể biết thêm nhiều thông tin về khóa tập huấn hơn ở Văn phòng hợp tác Frankfurt – Khoa Sinh – Môi TrườngGreenViet Biodiversity Conservation Center.