We were called to rescue a male and female Yellow-cheeked gibbons who were held in illegal captivity for no less than a decade. After a three hours trip we reached the city of Hải Phòng, where they were living in a family house backyard in what looked like a hen house.

The family agreed to voluntarily transfer the primates after someone called our partner organization ENV wildlife crime hotline. Following the call Hai Phong Environmental Police, Hai Phong Forest Protection Department and the ward police all descended on their house to confiscate the gibbons and wait for our arrival.

Although they were not found with a major health condition issue, a lot of psychological damage has been done after they spent such a long time living under poor conditions and with close human contact. Because of the wooden walls and the narrowness of their cages they were living in the dark and with nothing to jump, swing or move around. They are underweight and presenting abnormal behaviour for wildlife, showing their back to be scratched and bumping their head frenetically on the ground.

The male has a finger missing and the female almost a whole foot, which we think could have been tangled in some loose wires in their hunter’s cage and snatched or cut off. Needless to say, the story of illegal wildlife trade always begins with hunting and their parents were most likely killed in the process of their capture. In fact, for one baby primate sold on the black market, on average there are twenty others who actually die in the hunters attempts to catch it.

Our concern is that in normal conditions it takes seven to eight years for a gibbon parent to raise its offspring and teach them everything necessary to survive in the wild on their own. Our gibbons being already adults, it is going to be a long and laborious rehabilitation process for these two new EPRC residents and we are not sure they can ever find their true « wild » self again…

The good news is, « Linh » and « Dan » are now in good hands, recovering from all the emotion in our quarantine area and enjoying a bright, big enclosure where they can sing with their new fellow neighbors!

* Our rescue team meeting the gibbons
* Đội cứu hộ đến gặp mặt các cá thể vượn

* The two gibbons held in the hen house
* Hai cá thể vượn bị giữ trong chuồng gà

* The female « Dan » discovering her new home
* Cá thể cái « Đan » khám phá nơi ở mới

Hai cá thể vượn mới được cứu hộ

Chúng tôi đã gọi để nhờ giải cứu một cặp Vượn má vàng phía Nam bao gồm cả đực và cái bị giam giữ bất hợp pháp trong gần một thập kỷ. Sau một chuyến xe ba tiếng đồng hồ, chúng tôi đã tới thành phố Hải Phòng, nơi chúng đang được nuôi trong một cái chuồng gà sau sân nhà của một gia đình.

Gia đình này đã đồng ý tự nguyện chuyển giao các cá thể linh trưởng sau khi có một người gọi cho tổ chức đối tác của chúng tôi – ENV thông qua đường dây nóng về tội phạm liên quan đến động vật hoang dã. Sau cuộc gọi này, Cảnh sát môi trường Hải Phòng, Cục Kiểm lâm Hải Phòng và cảnh sát phường đều xuống tận nhà để tịch thu vượn và chờ chúng tôi đến.

Mặc dù chúng không gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, chúng đã phài hứng chịu rất nhiều thiệt hại về tâm lý do phải sống trong điều kiện nghèo nàn và tiếp xúc gần gũi với con người. Do bị giam giữ trong môt không gian hẹp giữa các bức tường bằng gỗ, chúng đã phải sống chung với bóng tối và không được nhảy nhót, chuyền cành. Chúng vẫn đang thiếu cân và thể hiện những hành vi bất thường so với các cá thể hoang dã,như là cho người xem lưng để được gãi và đụng đầu xuống đất.

Cá thể đưc bị mất một ngón tay và cá thể cái mất gần hết một bàn chân mà chúng tôi nghĩ đã bị mất khi bị mắc vào dây của lồng thợ săn, hoặc đã bị giật hoặc cắt đi. Không phải nói nhiều, những câu chuyện về buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp luôn bắt đầu với việc săn bắn và cha mẹ của chúng rất có thể bị giết trong quá trình săn bắt. Trên thực tế, để có thể có bắt một cá thể linh trưởng còn non đem bán ở chợ đen, thợ săn phải giết chết trung bình hai mươi cá thể khác.

Mối quan tâm của chúng tôi là: trong điều kiện bình thường, phải mất từ 7 đến 8 năm để cha mẹ vượn có thể nuôi con và dạy cho chúng mọi thứ cần thiết để tồn tại trong tự nhiên. Đối với các cá thể trưởng thành, đây sẽ là một quá trình phục hồi khó khăn lâu dài cho hai cá thể mới của EPRC, và chúng tôi không chắc chúng có thể tìm lại được bản chất «hoang dã» thật sự của chúng…

Tin tốt là, « Linh » và « Đan » đangcó một điều kiện sống tốt, được hồi phục về mọi mặt cảm xúc trong khu vực cách ly của chúng tôi và tận hưởng một chuồng trại lớn, sáng sủa để có thể hót cùng những người hàng xóm mới của chúng!