Despite all species being protected by wildlife protection law, the capture of primates is ongoing here in Vietnam and has played a major role in the critical decline of the country’s endemic species.

The pet trade is only one of the threats on the list, but it concerns most of the primates we have been rescuing over the years since the animals are kept alive and can be spotted by neighbors or relatives and denounced to the authorities before their life is at risk.

The irony of the pet trade flourishing is that it often relies on the ignorance (if not denial) of the buyer, in Asian and Western countries alike. The fact is, there is plenty of reasons not to keep a primate in your home. Let’s remind some of them:

1. It is illegal and if caught in Vietnam, you risk a prison sentence!

2. Primates can transmit a wide range of viruses, infections and what is called « zoonotic » diseases to humans and vice-versa, including hepatitis.

3. Unlike cats and dogs, it cannot be fully domesticated. The sweet baby will eventually grow up and become the super-strong, wild animal it was meant to be: screaming, biting and trying to escape. 

4. If deprived of sufficient attention it can not only become extremely mischievous and destructive, but develop severe neuroses and irreversible behavior problems.

5. It can live more than 40 years and it is simply not possible for an individual to have sufficient resources, knowledge and time to take good care of it through all his life stages! 

6. Last but not least, for one baby sold on the black market, a whole group of monkeys have most likely been killed in the hunters attempts to catch it, including its own mother.

Stop the demand could stop the vicious cycle of poaching and trade of threatened primates before they face total extinction. Please keep primates away from your home and report any wildlife crime by calling our ENV partner toll-free hotline number: 1800 1522. 

________________________________________________________

Mối đe dọa số 1 đến linh trưởng Việt Nam: Nạn buôn bán động vật trái phé, hay là vì sao bạn không nên nuôi kinh trưởng tại nhà.

Bất chấp việc tất cả các loài động vật hoang dã đang được bảo vệ bởi luật pháp, việc săn bắt linh trưởng vẫn tiếp tục diễn ra và là nguyên do chính dẫn đến sự giảm số lượng của các loài đặc hữu.

Dù nạn buôn bán động vật hang dã chỉ là một trong các mối đe dọa, nó lại liên quan đến phần lớn các cá thể linh trưởng được cứu hộ trong các năm vừa qua do các cá thể được giữ và có thể được phát hiện và báo các ban ngành chức năng bởi hàng xóm hoặc họ hàng trước khi tính mạng của chúng bị đe dọa.

Trớ trêu thay, nạn buôn bán ngày càng trở nên phổ biến do sự thiếu hiểu biết (thậm chí là trốn tránh sự thực) của người mua đến từ các quốc gia châu Á và phương Tây. Quả thực vậy, có rất nhiều lý do để giữ một cá thể linh trưởng trong nhà của bạn. Hãy xem xét một số lý do sau:

1. Đây là việc bất hợp pháp và nếu bị bắt ở Việt Nam, bạn có thể bị kết án tù!

2. Các loài linh trưởng có thể truyền nhiều virus, và nhiều bệnh sang người và ngược lại, kể cả viêm gan.

3. Không giống như chó mèo, chúng không thể được thuần hóa hoàn toàn. Em bé xinh xắn cuối cùng sẽ lớn lên và chắc chắn sẽ trở thành một con thú hoang dã mạnh mẽ luôn la hét, cào cắn và cố trốn đi.

4. Nếu thiếu sự chăm sóc đầy đủ, chúng có thể không chỉ trở nên vô cùng nghịch ngợm và phá hoại, mà còn phát triển các chứng loạn thần kinh nghiêm trọng và các vấn đề hành vi không thể đảo ngược.

5. Chúng có thể sống được hơn 40 năm và một cá nhân không thể có đủ nguồn lực, kiến thức và thời gian để chăm sóc chúng tốt qua mọi giai đoạn của cuộc sống!

6. Cuối cùng, để có được một bé để bán trên chợ đen, cả một gia đình linh trưởng rất có thể đã bị giết sạch bởi thợ săn, bao gồm cả mẹ của bé.

Việc ngưng nhu cầu có thể giúp dừng vòng luẩn quản của việc săn bắn và buôn bán linh trưởng nguy cấp trước khi chúng bị tuyệt chủng hoàn toàn. Vui lòng giữ các loài linh trưởng xa khỏi nhà bạn và báo bất kỳ tội phạm động vật hoang dã nào bằng cách gọi cho số điện thoại miễn phí của đối tác ENV: 1800 1522.