# Vietnamese applications only #

Duration: 1 year with opportunity to extend
Salary: 7,000,000 VND a month plus allowances (phone and transportation) 300,000 VND per month and housing support of 500,000 VND a month
Start date: July 1 2019/ASAP

POSITION STRUCTURE

Reports directly to EPRC Director
Works with head keepers and volunteer co-ordinator to implement education programs

WHO WE ARE  

The Endangered Primate Rescue Center, based in Cuc Phuong National Park, Ninh Binh province, is a not for profit project dedicated to the rescue, rehabilitation, breeding, research and conservation ofVietnam’s endangered and critically endangered primate species.

The primary function of the EPRC is to provide rescue and rehabilitation to endangered and critically endangered primates that have been confiscated from illegal wildlife trade. We have established captive populations of highly endangered primate species, with a final aim to reintroduce and release these animals as stable family groups into well-protected natural areas. During this process we work to achieve our goals with compassion, commitment, transparency and co-operation.

We’re looking for a Communication Officer to help us achieving our goals.

RESPONSIBILITIES    

The Communication Officer position is a full-time position based in Cuc Phuong National Park, Ninh Binh. The employee will sign a 1 year contract to be in charge of our communication and education. The Communications Officer works directly with the Director of the EPRC to:

 • Maintain and update EPRC social media with creative and engaging material daily
 • Assist the project manager in maintaining and updating the EPRC website
 • Collaborate with educators at Save Vietnams Wildlife, Asian Turtle Program and Cuc Phuong National Park Conservation Awareness Program to ensure local education programs complement each other
 • Communicate effectively with schools to ensure positive working relationships
 • Host schools at the EPRC (both local and international) and plan education activities that are engaging and informative
 • Provide accurate translations to the managing director during various contexts

REQUIREMENTS

 • Vietnamese Nationals only
 • Fluent in Vietnamese and English- able to provide written translation and fluent in conversational English in an international environment
 • Strong interpersonal skills and the ability to work independently
 • Experience in environment and/or wildlife conservation non-profit organizations preferred
 • Entry level experience in communication, particularly in social media platforms
 • Knowledge or experience in webmastering and CMS/wordpress
 • Interest in graphic design, photography, and video editing
 • Willingness to develop education campaigns and support
 • Possess a willingness to learn new skills
 • Able to manage priorities and meet deadlines
 • Accountability and honesty
 • Patience and flexibility

BENEFITS

 • Working for an NGO that protects wildlife
 • Working in an English speaking environment
 • Working in an office based in beautiful Cuc Phuong National Park
 • Possible opportunities for work trips around Vietnam and internationally
 • Various communication learning opportunities from international consultants and advisors

HOW TO APPLY

Send a cover letter and a recent CV, in English and Vietnamese to caroline.rowley@eprc.asia Applications close on the 1st of JUNE 2019.

___________________________________

 

CÁN BỘ TRUYỀN THÔNG

ChỈ áp dụng cho ứng viên là người Việt Nam

Thời hạn: 1 năm (và có cơ hội gia hạn thêm)

Mức lương: 7,000,000 VND/tháng cùng với các khoản phụ cấp (điện thoại và di chuyển) 300.000 VND/tháng và hỗ trợ nhà ở 500.000 VND/tháng

Ngày bắt đầu: ngày 01 tháng 07 năm 2019 (hoặc càng sớm càng tốt)

MÔ TẢ VỊ TRÍ

Báo cáo trực tiếp cho Giám đốc EPRC

Làm việc với những người giữ đầu và điều phối viên tình nguyện để thực hiện các chương trình giáodục

CHÚNG TÔI LÀ AI?

Trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp, có trụ sở tại Vườn quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình, là một dự án phi lợi nhuận dành cho việc giải cứu, phục hồi, nhân giống, nghiên cứu và bảo tồn các loài linhtrưởng cực kỳ nguy cấp và đang bị đe dọa bởi sự tuyệt chủng.

Sứ mệnh của EPRC là cứu hộ và phục hồi cho các loài linh trưởng nguy cấp và cực kỳ nguy cấp đã bị tịch thu từ buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp. Chúng tôi đã thành lập các quần thể trong nuôi nhốt của các loài linh trưởng có nguy cơ tuyệt chủng cao, với mục đích cuối cùng là tái thả những động vật này thành các nhóm có cấu trúc gia đình ổn định vào các khu vực tự nhiên được bảo vệ nghiêm ngặt. Trong quá trình này, chúng tôi đã làm việc để đạt được mục tiêu của mình với tình thương, rõ ràng,minh bạch và cùng hợp tác.

Chúng tôi đang tìm kiếm một Cán bộ truyền thông để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu của mình.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Vị trí Cán bộ truyền thông là một vị trí toàn thời gian tại Vườn quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình. Nhânviên sẽ ký hợp đồng 1 năm để chịu trách nhiệm về truyền thông và giáo dục của chúng tôi. Cán bộtruyền thông làm việc trực tiếp với Giám đốc EPRC để:

• Duy trì và cập nhật hàng ngày thông tin về EPRC qua phương tiện truyền thông xã hội với nội dung sáng tạo và hấp dẫn.

• Hỗ trợ người quản lý dự án duy trì và cập nhật trang web EPRC

• Phối hợp với các nhà giáo dục tại Tổ chức Cứu hộ Động vật hoang dã, Chương trình Rùa châu Á và Chương trình nâng cao nhận thức bảo tồn vườn quốc gia Cúc Phương để đảm bảo cácchương trình giáo dục địa phương được phói hợp tốt với nhau

• Giao tiếp hiệu quả với các trường học để đảm bảo mối quan hệ làm việc tích cực

• Tổ chức các chương trình giáo dục tại EPRC (cả địa phương và quốc tế) và lên kế hoạch cho các hoạt động giáo dục hấp dẫn và nhiều thông tin

• Cung cấp bản dịch chính xác cho giám đốc và quản lý trong các trường hợp khác nhau.

YÊU CẦU

• Là người có quốc tịch Việt Nam

• Thông thạo tiếng Việt và tiếng Anh – có thể cung cấp bản dịch bằng văn bản và thông thạo tiếng Anh giao tiếp trong môi trường quốc tế

• Kỹ năng giao tiếp cá nhân tôt và khả năng làm việc độc lập

• Ưu tiên có kinh nghiệm trong các tổ chức phi lợi nhuận bảo tồn môi trường và / hoặc bảo tồnđộng vật hoang dã

• Kinh nghiệm cấp độ đầu vào trong giao tiếp, đặc biệt là trong các nền tảng truyền thông xã hội

• Kiến thức hoặc kinh nghiệm về quản trị trang web và CMS / wordpress

• Quan tâm đến thiết kế đồ họa, chụp ảnh và chỉnh sửa video
• Sẵn sàng phát triển các chiến dịch giáo dục và hỗ trợ
• Có khả năng sẵn sàng học các kỹ năng mới

• Có khả năng quản lý các ưu tiên và đáp ứng thời hạn

• Trách nhiệm và trung thực
• Kiên nhẫn và linh hoạt

LỢI ÍCH

 • Làm việc cho một tổ chức phi chính phủ bảo vệ động vật hoang dã
 • Làm việc trong môi trường nói tiếng Anh
 • Làm việc trong một văn phòng có trụ sở tại Vườn quốc gia Cúc Phương
 • Cơ hội có thể cho các chuyến đi công tác quanh Việt Nam và quốc tế
 • Cơ hội học tập giao tiếp khác nhau từ các chuyên gia tư vấn và cố vấn quốc tế

NỘP HỒ SƠ:

 • Gửi thư xin việc và CV gần nhất, bằng tiếng Anh và tiếng Việt tới caroline.rowley@eprc.asia Hạn cuối nộp hồ sơ:ngày 01 tháng 6 năm 2019.