meet

the primates we care for

We are dedicated to the rescue, rehabilitation, breeding, research and conservation of Vietnam’s endangered and critically endangered primate species.

We are resolved to turn the tide for Vietnam's primates every day.

OUR PRIMATES NEED YOUR HELP!

Support our passionate and delicate team in saving critically endangered primate species.

0 +
rare primates rescued!​
one-time donation, monthly giving, annual gift
0 +
primates have been born at EPRC
Fund the care of a primate at EPRC
0 +
volunteers per year
Experience what it is like to care for wildlife
Photoshoot-Primates-NatGeo-story-5
Female with 131 day baby
Delacours-Langur-01

25 species of Vietnam’s primates are ‘on the edge of extinction’

11 species listed as Critically Endangered

1.

Poaching

Primate poaching is widespread and common in Vietnam. Poachers covet the monkeys for their bones, organs and tissues, which are used in traditional medicines. The essential reason for the immense volume of wildlife in the illegal trade and the dramatic decline of wild animal populations – not only primates – results from an ineffective, unmotivated and apathetic enforcement of existing laws.

2.

Habitat Destruction & Fragmentation

Deforestation of natural forests in Vietnam is proceeding at an alarming rate, and even though forested areas in general increase through reforestation it is predominantly as monoculture plantations. A large number of protected areas are very small or fragmented, and are therefore highly vulnerable to anthropogenic impacts. 

EPRC on Facebook

[English translation below]Xin chào mọi người. Thứ hai của mọi người thế nào ? 🤩
Hãy cùng gặp những người bạn của Linh Trưởng nhé. Họ đến với EPRC từ khắp nơi trên thế giới! Suốt một tháng qua chúng tôi đã có những khoảng thời gian vui vẻ và sự hỗ trợ từ các tình nguyện viên và đó là :
• Samatha
• Harris
• David
• Amy
EPRC sẽ rất nhớ các bạn. Chúc các bạn may mắn trên những hành trình sắp tới. Chúng tôi rất biết ơn những nỗ lực và thời gian bạn dành để giúp đỡ cho EPRC. Cảm ơn rất nhiều!
Hãy thể hiện tình yêu với Linh trưởng bằng cách trở thành tình nguyện viên của chúng tôi tại: http://www.eprc.asia/support-us/volunteer/
.
Hello all our followers and supporters. How is your Monday going? 😍
Let meet our Primates’ friends. They come to the EPRC from all other the world! Last month we got great fun and support from our volunteers, who are:
• Samatha
• Harris
• David
• Amy
EPRC will miss you all ! Good luck with your new arrivals! We appreciate your time and effort just to assist us. Thank you for coming!
Show your care to primates by being our volunteers at: http://www.eprc.asia/support-us/volunteer/
See MoreSee Less

[English translation below]💪Hướng dẫn tự vệ cùng Culi
Culi có cơ chế phòng thủ khá đặc biệt để tự vệ và bảo vệ con non khỏi những kẻ săn mồi và những con Culi khác. Cùng EPRC học các tư thế phòng thủ của Culi nhé:
* Bước 1- Culi phát hiện mối đe dọa! đó có thể là những con Culi khác hoặc con người.😈
* Bước 2 – Chuẩn bị tấn công: Chúng giơ hai tay qua đầu để tuyến độc dưới cánh tay gần hơn với miệng 🙋‍♂️ (Tuyến độc này nằm gần cùi chỏ ở phần trong cánh tay trước và được tiết ra cùng mồ hôi). Bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng để đáp trả bất kì kẻ thù nào.
* Bước 3 – Đến lúc tấn công rồi! Trong trường hợp cần thiết phải cắn, Culi liếm dịch từ tuyến cánh tay và trộn với nước miếng để tạo ra loại chất độc chết người.
* Bước 4 – Đây có thể là một chuyến ghé thăm bệnh viện..hoặc một nơi nào đó tệ hơn! 👻
.
👊Slow Loris Self Defense Guide
Slow lorises have quite an unusual defense mechanism to protect themselves and their babies from predators and other lorises. Now, let’s learn how the loris defends!
* Step 1- The loris detects a threat! It could be another loris or a human.👿
* Step 2 – To prepare, the loris raises their arms above their head to put a gland on their inner elbow called the ‘brachial gland’ right next to their mouth 🙋‍♀️. They’re getting ready to lick their gland!
* Step 3 – Time to attack! If they need to bite, the loris licks fluids from the brachial gland and combines it with their saliva, creating a toxic mixture.
* Step 4 – Perhaps a trip to the hospital …or somewhere worse! 😱
.
References: Nekaris, K.A.I., Moore, R. S., Rode, E., & Fry, B. G. (2013). Mad, bad and dangerous to know: the biochemistry, ecology and evolution of slow loris venom. Journal of Venomous Animals and Toxins Including Tropical Diseases, 19(1), 21. doi:10.1186/1678-9199-19-21
Painted by our volunteer-magician Caroline Lu
See MoreSee Less

[English translation below]Chiếc hộp ngủ cho Culi
Đôi khi bạn sẽ rất mất thời gian để tìm ra giải pháp tối ưu cho những con vật của mình, cũng giống như việc chúng tôi đã phải thử rất nhiều cách để thiết kế ra chiếc hộp ngủ cho Culi tại EPRC. Trong những năm qua chúng tôi đã làm những chiếc hộp ngủ bằng gỗ cho Culi ( đặc biệt là vào mùa đông), nhưng phần lớn Culi đều không sử dụng chúng. Hoặc nếu một số Culi có dùng những hộp này thì cũng rất khó khăn cho những người trông nom trong trường hợp cần bắt chúng ra.
Hai năm trước, nhân viên của EPRC đã tham gia khóa tập huấn ở Sở thú Singapore, chúng tôi đã tìm ra cách làm chiếc hộp ngủ đơn giản này. Nó được làm bằng sợi nhựa từ thảm sàn nhà. Chúng tôi làm những kích cỡ khác nhau cho cả hai loài Culi và cũng thay đổi giữa mùa đông và mùa hè.
Chúng tôi vẫn còn ngạc nhiên khi thấy những chú Culi sử dụng những chiếc hộp ngủ này mỗi ngày!
.
Sleeping boxes for our loris
Sometimes it will take you long time until you find the perfect solution for your animals
To find the perfect design for sleeping boxes for our slow lorises at the EPRC, we needed to try many different designs. For many years we built wooden sleeping boxes, which helped keep them warm during the cold wintertime. But the majority of our lorises did not use them. For the few lorises that did use the wooden boxes, it then they made it difficult for our keepers to catch them if needed.
Two years ago when some of our EPRC staff were able to go to a training trip to Singapore Zoo we found this simple way of building and providing sleeping boxes.
It is just a roll made of a kind plastic floor carpet. We gave it a try. We offer different sizes for the both different loris species and also vary between cold winter and hot summer.
We are still stunned and happy to see all lorises using them every day.
See MoreSee Less

(Visited 640 times, 32 visits today)