A few days ago, we were happy to receive the visit from « Education for Nature – Vietnam » who came to interview Adam, our Director, for a future media project.

Also known as ENV, this organization have been inspired by the simple assessment that saving endangered species could not be possible without an awareness-raising effort among the Vietnamese public to protect this country extraordinary biodiversity.

Besides campaigning and spreading greater knowledge to influence public attitudes, they decided to engage in the battle against illegal wildlife trade by denouncing wildlife crimes and supporting enforcement efforts on a regional, national and even global level.

As a Rescue Center we never forget that our playful, cheeky animals originally landed here due to harmful human activity, some of them arriving in a really critical condition. We are proud to be collaborating with this major Wildlife protection organization in Vietnam to rescue the 3 primates groups we are caring for in EPRC:

The LORIS, who are threatened by hunting and trade, largely to support the demand for these cute and cuddly creatures as pets, though they are also used in traditional medicine.

The LANGURS, who are hunted and used in traditional medicine, or eaten in some remote areas. They are also sold as pets and kept at resorts, hotels, businesses and private homes; however, they rarely survive because of their specialized diet.

The GIBBONS, who are hunted and consumed as food in some remote areas, but more often they are sold and kept as pets or in private zoos, or used to attract and entertain visitors at cafes, restaurants and hotels.

Don’t forget that you can also help rescue them by calling ENV’s national toll-free Wildlife Crime Hotline 1800 1522 to report a crime in Vietnam. Examples of violations to report include:

> A restaurant advertising wildlife on their menu or on a sign;
> Animals displayed in cages at a hotel or outside a business;
> A shipment of wildlife being transported on a bus, train, or airplane;
> Wild animals or meat for sale at a market.


* EPRC team rescueing a Gibbon
* Nhóm EPRC giải cứu một cá thể vượn

Buổi phỏng vấn Giám đốc của chúng tôi bởi nhóm ENV – «Giáo dục vì Thiên nhiên – Việt Nam»

Một vài ngày trước, chúng tôi rất vui khi nhận được chuyến thăm từ trương trình «Giáo dục vì Thiên nhiên – Việt Nam» đến để phỏng vấn Giám đốc Adam cho một dự án truyền thông tương lai.

Còn được gọi là ENV, tổ chức này được xây dựng trên một một đánh giá đơn giản: việc cứu các loài có nguy cơ tuyệt chủng sẽ không thể khả thi nếu không có nỗ lực nâng cao nhận thức cộng đồng người Việt.

Bên cạnh việc vận động và truyền bá kiến ​​thức để tác động đến công chúng, họ quyết định tham gia vào cuộc chiến chống buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp bằng cách tố cáo tội ác liên quan động vật hoang dã và hỗ trợ các nỗ lực thực thi ở cấp độ khu vực, quốc gia và thậm chí là trên toàn cầu.

Là một trung tâm cứu hộ, chúng tôi không bao giờ quên rằng những con vật vui vẻ và nghịch ngợm của chúng tôi đến đây do hoạt động xấu của con người, một số đến trong một tình trạng thực sự nghiêm trọng. Chúng tôi tự hào được cộng tác với tổ chức bảo vệ động vật hoang dã lớn này để giải cứu 3 nhóm động vật linh trưởng ở Việt Nam mà chúng tôi đang chăm sóc tại EPRC:

Culi, những loài đang bị đe dọa bởi nạn săn bắn và buôn bán trái phép, phần lớn là để cung cấp nhu cầu cho những sinh vật âu yếm, dễ thương làm vật nuôi, mặc dù chúng cũng được sử dụng trong y học cổ truyền.

Các loài voọc, những loài bị săn bắt và sử dụng trong y học cổ truyền, hoặc trở thành đồ ăn ở một số vùng sâu vùng xa. Chúng cũng được bán làm vật nuôi và giữ tại các khu nghỉ mát, khách sạn, doanh nghiệp và cả nhà riêng; tuy nhiên, chúng hiếm khi sống sót do chế độ ăn uống chuyên biệt của chúng.

Các loài vượn, những loài bị săn bắn và tiêu thụ như thức ăn ở một số vùng sâu vùng xa, nhưng thường được bán và nuôi làm thú cảnh hoặc giữ trong vườn thú tư nhân, hoặc được sử dụng để thu hút và giải trí du khách tại quán cà phê, nhà hàng và khách sạn.

Hãy đừng quên rằng bạn cũng có thể giúp giải cứu chúng bằng cách gọi cho đường dây nóng miễn phí quốc gia để báo cáo các vi phạm liên quan đến động vật hoang dã của ENV 1800 1522. Ví dụ cho các báo cáo vi phạm bao gồm:

> Một nhà hàng quảng cáo về động vật hoang dã trên thực đơn của họ hoặc trên biển báo;
> Động vật được trưng bày trong lồng ở khách sạn hoặc bên ngoài hàng quán;
> Một lô hàng động vật hoang dã được vận chuyển trên xe buýt, tàu hỏa hoặc máy bay;
> Động vật hoang dã hoặc thịt động vật hoang dã được bán tại chợ.