Behind the Scenes at EPRC, Tiếng Việt

Nhóm Eprc Đến Thăm Khu Vực Dự Án Bảo Tồn Voọc Hà Tĩnh Tại Đồng Hóa

Một Địa Điểm Dự Án Bảo Tồn Hatinh Langurs Ở Đồng Hóa, Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ Của Việt Nam

» TỪ TRÁI SANG PHẢI: ANH ADAM (GIÁM ĐỐC EPRC), ANH TÚ (TRƯỞNG NHÓM DỰ ÁN), TILO (NGƯỜI SÁNG LẬP EPRC) VÀ ANH HỒNG (TÌNH NGUYỆN VIÊN CỦA DỰ ÁN).

Continue reading
Read More →

Behind the Scenes at EPRC, English, Tiếng Việt

Happy International Zookeeper Day 2018!

Thank You to Our Keepers!

EPRC wouldn’t be the same without the hardwork and dedication of our animal keepers. WE WISH YOU ALL A HAPPY INTERNATIONAL ZOOKEEPER DAY!

EPRC sẽ không được như ngày hôm nay nếu có sự chăm chỉ và sự cống hiến của những người chăm sóc động vật của chúng tôi. CHÚNG TÔI CHÚC BẠN CÓ MỘT LỄ MỪNG NGƯỜI CHĂM SÓC ĐỘNG VẬT QUỐC TẾ HẠNH PHÚC!

Continue reading
Read More →

News, Tiếng Việt

Khoa Huân Luyện – Bảo Tồn Thú Linh Trưởng Việt Nam, 2017

Tilo Nadler Cung Cấp Một Khóa Đào Tạo Về Bảo Tồn Thú Linh Trưởng Việt Nam
Continue reading
Read More →
en_GBEnglish