Quyên góp

Bạn muốn tạo nên sự khác biệt?

Nếu bạn truy cập trang này, chắc hẳn bạn đang tự hỏi làm cách nào để thay đổi cuộc sống của các loài linh trưởng có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam. Hãy yên tâm, bạn đã đến đúng nơi cần đến!


Bằng cách quyên góp cho EPRC, bạn hãy tin tưởng rằng số tiền của mình sẽ được chi cho nhiều khía cạnh khác nhau, không chỉ có đáp ứng điều kiện sống của các loài linh trưởng bên bờ tuyệt chủng hiện đang được nuôi dưỡng trong trung tâm mà còn cho các nhiệm vụ giải cứu và thả của chúng tôi. EPRC cam kết phân bổ 100% số tiền đóng góp của bạn cho các mục đích bảo tồn và phúc lợi động vật. Cuộn xuống để tìm hiểu thêm về các gói ủng hộ của chúng tôi và hãy chọn một gói ủng hộ mà bạn quan tâm nhất.

Quyên góp là một trong những cách đơn giản nhất để ghi lại dấu chân của bạn trên chặng đường bảo tồn động vật hoang dã

Ủng hộ cho EPRC

$
Thông tin

Tổng số tiền ủng hộ $10

(Visited 3.460 times, 5 visits today)
viVietnamese