Nhiệm vụ của chúng tôi

Hơn 180 cá thể linh trưởng đã được sinh ra tại EPRC, một số loài trong đó là trường hợp đầu tiên sinh sản trong điều kiện nuôi nhốt

tầm nhìn
của chúng tôi

Một tương lai nơi đa dạng sinh học của Việt Nam được quý trọng và các loài linh trưởng được sống trong môi trường sống an toàn và lành mạnh.

Rescuing and rehabilitation endangered primates confiscated from illegal trade

Establishing captive populations of highly endangered primates species

Releasing primates successfully into suitable habitat

Gaining and disseminating knowledge that inspires our community to contribute to the survival of Vietnams primate fauna

Chúng tôi tin rằng chìa khóa để đảm bảo một tương lai cho các loài linh trưởng Việt Nam nằm ở sự cam kết và hợp tác của tất cả các bên liên quan:

chính phủ
các tổ chức phi chính phủ
sự hết lòng
xã hội

Chức năng chính của EPRC là cứu hộ và phục hồi các loài linh trưởng nguy cấp và cực kỳ nguy cấp đã bị tịch thu do buôn bán trái phép động vật hoang dã. Chúng tôi đã thiết lập các quần thể nuôi nhốt của các loài linh trưởng có nguy cơ tuyệt chủng cao, với mục đích cuối cùng là giới thiệu lại và tái thả những loài động vật này như các nhóm bầy đàn ổn định vào các khu vực tự nhiên được bảo vệ tốt. Trong quá trình này, chúng tôi làm việc để đạt được các mục tiêu của mình với lòng nhân ái, cam kết, minh bạch và hợp tác.

Cam kết

Cống hiến lâu dài cho phúc lợi động vật và bảo tồn

nhiệm vụ

Trung thực, minh bạch và có trách nhiệm trong công việc

nhân viên

Khuyến khích nhân viên nâng cao nghiệp vụ và phát triển chuyên môn

đam mê

Làm việc co trách nhiệm, vô điều kiện

Nhiệm vụ của chúng tôi

(Visited 578 times, 1 visits today)
viVietnamese