Ấn phẩm

Sách & ấn phẩm

Trong những năm qua, EPRC đã hợp tác với nhiều chuyên gia và tổ chức linh trưởng để xuất bản sách và tạp chí liên quan đến động vật hoang dã của Việt Nam và công tác bảo tồn. Nhiều ấn phẩm trong số này được viết hoặc đồng tác giả bởi người sáng lập EPRC, Tilo Nadler và có thể mua trực tiếp tại EPRC.

Primates of Vietnam

Tilo Nadler
Diane Brockman

Endangered Primate Rescue Center, Cuc Phuong National Park, Vietnam
2014

Conservation of Primates in Indochina

Tilo Nadler
Benjamin Miles Rawson
Van Ngoc Thinh

Frankfurt Zoological Society and Conservation International, Hanoi
2010

Protected Animals of Vietnam

Tilo Nadler
Nguyen Xuan Dang

Frankfurt Zoological Society & Institute for Ecology and Biological Resources, Hanoi
2008

Conservation of Primates in Indochina

Tilo Nadler
Benjamin Miles Rawson
Van Ngoc Thinh

Frankfurt Zoological Society and Conservation International, Hanoi
2010

Tạp chí linh trưởng Việt Nam

Ngoài sách, Tilo còn là biên tập viên của Tạp chí linh trưởng Việt Nam một ấn phẩm hàng năm trình bày chi tiết các kết quả nghiên cứu liên quan đến các loài linh trưởng và bảo tồn linh trưởng ở Việt Nam. Được phát hành lần đầu tiên vào năm 2007, Tạp chí chủ yếu bao gồm các nghiên cứu được thực hiện tại hoặc phối hợp với EPRC, nhưng cũng bao gồm các kết quả nghiên cứu và các bài báo từ các nguồn khác. Các bản thảo từ tất cả các lĩnh vực liên quan đến bảo tồn và nghiên cứu các đơn vị phân loại linh trưởng không phải con người ở Việt Nam và các nước láng giềng Campuchia, Trung Quốc và Lào đều được hoan nghênh đăng trên tạp chí. Tạp chí xuất bản cả các bài báo nghiên cứu ban đầu và các bài báo đánh giá và các bài báo gốc có thể được xuất bản dưới dạng các bài báo nghiên cứu tiêu chuẩn hoặc dưới dạng thông tin tóm tắt ngắn. 

Volume 1 - Issue 1
Volume 1 - Issue 2
Volume 1 - Issue 3
Volume 1 - Issue 4
Volume 2 - Issue 1
Volume 2 - Issue 2
Volume 3 - Issue 3
Volume 2 - Issue 5
(Visited 1.185 times, 1 visits today)
viVietnamese