Tái thả

Việc thả các động vật đã được phục hồi cần sự hỗ trợ của tất cả các bên liên quan để thành công

Chúng tôi cam kết đóng góp cho động vật hoang dã của Việt Nam được an toàn trong tự nhiên, việc sinh và tái thả là một bước để thực hiện điều đó.

Reintroduction

thế nào là sinh sản và tái thả

Tái thả động vật được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) định nghĩa là sự di chuyển và phóng thích có chủ đích của một sinh vật về lại trong phạm vi bản địa của nó nơi mà trước đó nó đã biến mấtNgoài việc tái thả, thuật ngữ củng cố được sử dụng để mô tả "sự di chuyển và giải phóng có chủ đích của một sinh vật vào một quần thể hiện có của các sinh vật cụ thể". Cả hai hành động đều bao gồm việc thả động vật, sự khác biệt là ở chỗ sự hiện diện hay vắng mặt của một quần thể hiện có.

 

Công đoạn tái thả và phục hồi động vật có thể mất nhiều năm để hoàn thành và cần nhiều bên liên quan cùng làm việc để đạt được thành công. Các thành phần quan trọng đối với bất kỳ công việc tái thả hoặc củng cố loài nào cũng cần thực hiện từ các công tác bảo vệ môi trường sống, khảo sát thực địa, huấn luyện trước khi thả và giám sát sau khi thả. EPRC đã và đang hoạt động tích cực trên tất cả mọi phương diện.

bảo vệ môi trường sống và công tác thực địa

Trước khi thả, điều cần thiết là phải tiến hành điều tra thực địa để xác định các môi trường sống phù hợp cung cấp cho tất cả các nhu cầu của động vật. Ngoài ra, khu vực này phải được bảo vệ chống lại nạn săn bắn và phá hủy môi trường sống, những quá trình đe dọa phổ biến nhất ở Việt Nam.

 

Kể từ khi thành lập, EPRC đã tích cực thực hiện và hỗ trợ điều tra thực địa, đặc biệt là đối với Voọc Mông Trắng và Voọc Chà Vá Chân Nâu. Việc khảo sát thực địa tại Khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long đã cung cấp những thông tin có giá trị cho việc lập kế hoạch thả rông trong khu vực. Ngoài ra, các hoạt động bảo vệ ở Vân Long quan trọng đối với sự tồn tại lâu dài của người dân địa phương cũng đã được EPRC hỗ trợ thông qua sự tài trợ của Hiệp hội Động vật học Frankfurt và Tổ chức The Thin Green Line.

It is only by working together that we will secure a future for Vietnam's primates.

Release

Công tác chuẩn bị trước khi tái thả

EPRC có hai khu vực bán hoang dã để chuẩn bị cho việc tái thả động vật. Các khu vực này có diện tích lần lượt là 2 ha và 5 ha và bao gồm khu rừng núi đá vôi bên trong hàng rào điện cao 2 mét. Những khu vực này là nơi cần thiết cho việc chuẩn bị trước khi thả nhằm cho phép động vật học được hầu hết các hành vi mà chúng sẽ cần để thích nghi với môi trường hoang dã. Những cá thể/đàn được chọn để thả sẽ được nuôi trong một trong những khu vực bán hoang dã của chúng tôi trong tối đa trong thời gian tối đa là hai năm. Các con vật được kiểm tra sức khỏe đầy đủ và ngay trước khi thả được gắn vòng cổ vô tuyến định vị cho phép các nhà sinh vật học theo dõi chúng sau khi thả. Sau khi đến địa điểm thả, các con vật được giữ vài ngày trong chuồng thích nghi được xây dựng theo mục đích của chúng tôi trước khi chính thức được thả ra.

Theo dõi sau khi thả

Theo dõi động vật sau khi thả là rất quan trọng để đánh giá sự thành công của việc thả. Thông tin thu được được sử dụng để cải tiến các kỹ thuật trong các đợt tái thả tiếp theo, với mục đích phát triển các phương pháp phát hành tiết kiệm chi phí và tối đa hóa sự sống còn của tất cả các cá thể và thế hệ thứ hai.

 

Các phương pháp giám sát phụ thuộc vào loài, địa hình và các nguồn tài nguyên sẵn có. Các động vật được thả từ EPRC thường được gắn vòng cổ vô tuyến cho phép theo dõi khoảng 1 năm.

 

Cho đến nay EPRC đã tái thả Voọc Mông Trắng, Voọc Hà Tĩnh, Culi Nhỏ và Culi Lớn. Chi tiết về các hoạt động này có thể được tìm thấy trên Tạp chí Linh trưởng Việt Nam.

(Visited 1.502 times, 1 visits today)
viVietnamese