BEST WISHES & HAPPY EPRC 25TH ANNIVERSARY!

We wish you and all primates in the world a happy new year and a bright future!!!

EPRC is celebrating its 25th Anniversary and we thought it’s a good opportunity to look back and celebrate what has been achieved on this crazy journey!

Chúng tôi xin chúc tất cả mọi người và linh trưởng một năm mới hạnh phúc và một tương lại tương sáng…

EPRC đang mừng lễ kỷ niệm 25 năm thành lập và chúng tôi nghĩ rằng đây là một cơ hội tốt để nhìn lại và mừng kỷ niệm những gì đã đạt được trên chặng đường tuyệt vời này!

(Visited 475 times, 1 visits today)
Share our stories
viVietnamese