Nghiên cứu

EPRC hỗ trợ nghiên cứu trong các lĩnh vực ưu tiên sau:

EPRC cung cấp một cơ hội duy nhất để nghiên cứu cho việc chăm sóc và bảo tồn các loài linh trưởng bị đe dọa cao ở Việt Nam.

Với sự hợp tác của các tổ chức nghiên cứu trên toàn thế giới, EPRC đã tạo điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu về sự vận động, hành vi, dinh dưỡng, di truyền và hệ thống hóa của các loài linh trưởng, với những phát hiện được chia sẻ trong nhiều ấn phẩm, cả ở Việt Nam và quốc tế. Cùng với Trung tâm Linh trưởng Đức, phân loại các loài linh trưởng Việt Nam đã được làm rõ - một bước quan trọng để bảo tồn thành công các loài này. Các loài mới như Voọc chà vá chân xám, Voọc Bạc Đông Dương và Vượn má hung phương Bắc đã được xác định và phân loại, các loài khác như voọc Hatinh, Voọc xám và Culi Nhỏ đã được làm rõ trên cơ sở di truyền phân tử .

Ngoài các nghiên cứu được thực hiện tại chỗ, các nhân viên tại EPRC đã tích cực đi điều tra thực địa trên khắp cả nước.

EPRC lưu giữ một nguồn độc đáo về các loài đặc hữu và có nguy cơ tuyệt chủng cao và cung cấp một số cơ hội nghiên cứu tuyệt vời. Đến nay, EPRC đã tạo điều kiện nghiên cứu cho nhiều Thạc sĩ và Tiến sĩ, ứng cử viên nhằm mục đích tiếp tục cung cấp cơ hội và tạo điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu cả đại học và sau đại học trong các lĩnh vực ưu tiên sau: Chăm sóc trong điều kiện nuôi nhốt, Phục hồi chức năng, Sinh sản và tái thả, Chăm sóc thú y.

Rehabilitation-Gallery-06
EPRC-Gallery-27

Bạn quan tâm đến việc thực hiện nghiên cứu tại EPRC?

Nếu bạn quan tâm đến việc thực hiện nghiên cứu tại EPRC, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Hãy giúp chúng tôi bảo vệ một tương lai cho các loài linh trưởng Việt Nam!

Tìm hiểu thêm về các Dự án và Ấn phẩm của chúng tôi.

(Visited 981 times, 1 visits today)
viVietnamese