English, News, Tiếng Việt

Happy New Year & Happy 25th!

BEST WISHES & HAPPY EPRC 25TH ANNIVERSARY!

We wish you and all primates in the world a happy new year and a bright future!!!

EPRC is celebrating its 25th Anniversary and we thought it’s a good opportunity to look back and celebrate what has been achieved on this crazy journey!

Continue reading
Read More →

English, News

Vacancy: Director of the Endangered Primate Rescue Center

Director (M/F), Endangered Primate Rescue Center

MAIN DUTIES AND RESPONSIBILITIES

  1. Serve as country representative of Zoo Leipzig in collaboration with the Vietnamese authorities (Ministry of Agriculture and Rural Development, Cuc Phuong National Park, PACCOM, etc).
  2. Managing the annual budget and providing accurate financial reports two times per year
  3. Developing and implementing all EPRC activities in line with the Project Management Plan
  4. Provide guidance and support to Vietnamese staff in undertaking all daily tasks and developing staff capacity
  5. Preparation of project proposals/reports, as well as other administrative tasks as required.
  6. Co-ordinate and maintain co-operation with other conservation projects, NGOs and institutions in Vietnam
  7. Obtaining third party funding for EPRC operations in cooperation with Zoo Leipzig
Continue reading
Read More →

English, News

A New Female Gibbon Rescued!

A Name and A Home at EPRC

EPRC is welcoming a new gibbon who was kept by a family for twelve years in Hoa Binh Province. The family got it as a gift by a friend who brought it all the way down from Gia Lai Province at the border of Cambodia. At that time the gibbon was a baby of less than a year old and her fur color had not changed to black yet.

They named her Thien Tam, which means good heart in Vietnamese, and she got used to life among humans, being pet and taken into people’s arms, being fed with the same food the family was eating everyday: rice, meat, fruits… We also learned they got a second baby gibbon to keep her company, who died of sickness.

When she grew up, most likely because of the complications of keeping an adult gibbon in their home, the family tried to release her in the mountains behind the house but she came back by herself. After twelve years in captivity, the rangers from Hoa Binh Province Forestry department found out about the gibbon and convinced the family to leave her in our hands.

Continue reading
Read More →

News, Tiếng Việt

Một Cá Thể Vượn Cái Vừa Được Giải Cứu!

Tên và nhà tại EPRC

EPRC chào đón cô vượn mới vốn được một gia đình nuôi dưỡng suốt mười hai năm ở tỉnh Hòa Bình. Gia đình nhận được cô như một món quà từ một người bạn đã mang cô từ tỉnh Gia Lai (sát với biên giới Campuchia). Vào thời điểm đó, cô vẫn còn là một bé dưới một tuổi và vẫn chưa đổi sang màu đen.

Họ đặt tên cho cô ấy là Thiện Tâm, và cô ấy đã quen sống với người, là thú nuôi và được người chăm bẵm tận tay, được ăn cùng loại thức ăn mà cả nhà ăn hàng ngày: gạo, thịt, trái cây, … Chúng tôi cũng biết được rằng họ đã từng có một bé vượn đen nữa để bầu bạn với cô, nhưng đã lại chết do bệnh tật.

Khi cô lớn lên, rất có thể vì sự phức tạp của việc nuôi một cá thể vượn lớn trong nhà, gia đình cố gắng thả cô tại ngọn núi sau nhà nhưng cô lại tự mình quay trở về. Sau mười hai năm trong lồng, các kiểm lâm viên của Sở Lâm nghiệp tỉnh Hòa Bình phát hiện ra cô và đã thuyết phục gia đình chuyển giao cô ấy cho chúng tôi.

Continue reading
Read More →

English, News

Two New Gibbons Rescued

Linh and Dan, a Male and Female Yellow-Cheeked Gibbons Rescued

We were called to rescue a male and female Yellow-cheeked gibbons who were held in illegal captivity for no less than a decade. After a three hours trip we reached the city of Hải Phòng, where they were living in a family house backyard in what looked like a hen house.

The family agreed to voluntarily transfer the primates after someone called our partner organization ENV wildlife crime hotline. Following the call Hai Phong Environmental Police, Hai Phong Forest Protection Department and the ward police all descended on their house to confiscate the gibbons and wait for our arrival.

Continue reading
Read More →

News, Tiếng Việt

Hai Cá Thể Vượn Mới Được Cứu Hộ

Linh Và Dan, Một Con Vượn Má Vàng Nam Và Nữ Được Giải Cứu

Chúng tôi đã gọi để nhờ giải cứu một cặp Vượn má vàng phía Nam bao gồm cả đực và cái bị giam giữ bất hợp pháp trong gần một thập kỷ. Sau một chuyến xe ba tiếng đồng hồ, chúng tôi đã tới thành phố Hải Phòng, nơi chúng đang được nuôi trong một cái chuồng gà sau sân nhà của một gia đình.

Gia đình này đã đồng ý tự nguyện chuyển giao các cá thể linh trưởng sau khi có một người gọi cho tổ chức đối tác của chúng tôi – ENV thông qua đường dây nóng về tội phạm liên quan đến động vật hoang dã. Sau cuộc gọi này, Cảnh sát môi trường Hải Phòng, Cục Kiểm lâm Hải Phòng và cảnh sát phường đều xuống tận nhà để tịch thu vượn và chờ chúng tôi đến.

Continue reading
Read More →

English, News

Our Loris Reintroduction Program A Success!

Pygmy Lorises released in the forest!

Two of our Pygmy Lorises have been considered physically fit to take up the challenge of being released in the forest! These last months, our keepers Khoa, Thanh and Luc have been working on the project with Eleonora, a primatologist from Italy, who came to support the re-introduction program as a volunteer.

In the first phase of the program, the team focused on finding an ideal location for the release in Cuc Phuong Parc. They were careful to select an area abundant in suitable trees to help the movement of the lorises, who can travel up to 5 kilometers per night. The release site had to be far enough from any roads and potential predators, and including a good access to food (tree gum, insects and fruits) for them to survive on.

Continue reading
Read More →

News, Tiếng Việt

Chương Trình Tái Thả Cu Li Của Hiện Tại Chúng Tôi Đã Thành Công!

Pygmy Lorises được phát hành trong rừng!

Hai trong cá thể cu li nhỏ của chúng tôi đã đạt tiêu chuẩn sức để có thể được tái thả về rừng! Trong những tháng vừa rồi, những người chăm sóc động vật của chúng tôi, anh Khoa, anh Thành và anh Lực đã làm việc dự án cùng với Eleonora, một nhà sinh vật học đến từ Ý, người đã hỗ trợ chương trình tái thả với tư cách là một tình nguyện viên.

Trong giai đoạn đầu tiên của chương trình, nhóm nghiên cứu tập trung vào việc tìm kiếm một vị trí lý tưởng cho việc tái thả ở VQG Cúc Phương. Họ đã cẩn thận chọn lựa một khu vực với nhiều phù hợp để hỗ trợ cho sự di chuyển của cu li, loài động vật có thể di chuyển 5 km mỗi đêm. Địa điểm tái thả phải cách xa đường xá và những loài ăn thịt tiềm tàng, và bao gồm cả khả năng tiếp cận với thực phẩm (nhựa cây, côn trùng và hoa quả) để chúng có thể tồn tại.

Continue reading
Read More →

English, News

WANTED – Coordinator (General & Volunteers)

GENERAL/VOLUNTEERS COORDINATOR

DURATION
1 year with opportunity to extend

SALARY
7,000,000 VND a month plus allowances (phone and transportation) 300,000 VND per month and housing support of 500,000 VND a month

START DATE
July 1, 2019 / ASAP

Continue reading
Read More →

English, News

Education for Nature-Vietnam Interviewed Our Director

EPRC Welcomes Education for Nature, Vietnam

A few days ago, we were happy to receive the visit from Education for Nature–Vietnam who came to interview Adam, our Director, for a future media project.

Also known as ENV, this organization have been inspired by the simple assessment that saving endangered species could not be possible without an awareness-raising effort among the Vietnamese public to protect this country extraordinary biodiversity.

Besides campaigning and spreading greater knowledge to influence public attitudes, they decided to engage in the battle against illegal wildlife trade by denouncing wildlife crimes and supporting enforcement efforts on a regional, national and even global level.

Continue reading
Read More →
en_USEnglish
viVietnamese en_USEnglish