English, News

WANTED – EPRC Communication Officer!

Vietnamese applications only

DURATION
1 year with opportunity to extend

SALARY
7,000,000 VND a month plus allowances (phone and transportation) 300,000 VND per month and housing support of 500,000 VND a month

START DATE
July 1 2019/ASAP

POSITION STRUCTURE
Reports directly to EPRC Director

Works with head keepers and volunteer co-ordinator to implement education programs

Continue reading
Read More →

News, Tiếng Việt

WANTED – EPRC Cán Bộ Truyền Thông!

* ChỈ áp dụng cho ứng viên là người Việt Nam

THỜI HẠN
1 năm (và có cơ hội gia hạn thêm)

MỨC LƯƠNG
7,000,000 VND/tháng cùng với các khoản phụ cấp (điện thoại và di chuyển) 300.000 VND/tháng và hỗ trợ nhà ở 500.000 VND/tháng

NGÀY BẮT ĐẦU
ngày 01 tháng 07 năm 2019 (hoặc càng sớm càng tốt)

MÔ TẢ VỊ TRÍ
Báo cáo trực tiếp cho Giám đốc EPRC

Làm việc với những người giữ đầu và điều phối viên tình nguyện để thực hiện các chương trình giáodục

Continue reading
Read More →

English, News

Our Feature Presentation: Primates

Movie About the Primates at EPRC

Many thanks to Fabrice Turri from Frog & Wallaby Films who captured these incredibly touching images of our rescued primates!

You can help us help them by donating online now!

Rất cảm ơn sự giúp đỡ của nhà làm phim Fabrice Turri tới từ Frog & Wallaby Films người đã ghi lại những bức ảnh cực kỳ cảm động về những chú linh trưởng được chúng tôi cứu hộ!

Các bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng cách quyên góp trực tuyến tại:

Read More →

English, News

Vietnam’s Primates Threats #1 Reason: Pet Trade!

Why You Shouldn’t Raise A Primate At Home!

Despite all species being protected by wildlife protection law, the capture of primates is ongoing here in Vietnam and has played a major role in the critical decline of the country’s endemic species.

The pet trade is only one of the threats on the list, but it concerns most of the primates we have been rescuing over the years since the animals are kept alive and can be spotted by neighbors or relatives and denounced to the authorities before their life is at risk.

The irony of the pet trade flourishing is that it often relies on the ignorance (if not denial) of the buyer, in Asian and Western countries alike. The fact is, there is plenty of reasons not to keep a primate in your home. Let’s remind some of them:

Continue reading
Read More →

News, Tiếng Việt

Mối Đe Dọa Số 1 Đến Linh Trưởng Việt Nam: Nạn Buôn Bán Động Vật Trái Phé

Hay là vì sao bạn không nên nuôi kinh trưởng tại nhà.

Bất chấp việc tất cả các loài động vật hoang dã đang được bảo vệ bởi luật pháp, việc săn bắt linh trưởng vẫn tiếp tục diễn ra và là nguyên do chính dẫn đến sự giảm số lượng của các loài đặc hữu.

Dù nạn buôn bán động vật hang dã chỉ là một trong các mối đe dọa, nó lại liên quan đến phần lớn các cá thể linh trưởng được cứu hộ trong các năm vừa qua do các cá thể được giữ và có thể được phát hiện và báo các ban ngành chức năng bởi hàng xóm hoặc họ hàng trước khi tính mạng của chúng bị đe dọa.

Trớ trêu thay, nạn buôn bán ngày càng trở nên phổ biến do sự thiếu hiểu biết (thậm chí là trốn tránh sự thực) của người mua đến từ các quốc gia châu Á và phương Tây. Quả thực vậy, có rất nhiều lý do để giữ một cá thể linh trưởng trong nhà của bạn. Hãy xem xét một số lý do sau:

Continue reading
Read More →

English, News, Tiếng Việt

Happy New Year & Happy 25th!

BEST WISHES & HAPPY EPRC 25TH ANNIVERSARY!

We wish you and all primates in the world a happy new year and a bright future!!!

EPRC is celebrating its 25th Anniversary and we thought it’s a good opportunity to look back and celebrate what has been achieved on this crazy journey!

Continue reading
Read More →

English, News

Vacancy: Director of the Endangered Primate Rescue Center

Director (M/F), Endangered Primate Rescue Center

MAIN DUTIES AND RESPONSIBILITIES

  1. Serve as country representative of Zoo Leipzig in collaboration with the Vietnamese authorities (Ministry of Agriculture and Rural Development, Cuc Phuong National Park, PACCOM, etc).
  2. Managing the annual budget and providing accurate financial reports two times per year
  3. Developing and implementing all EPRC activities in line with the Project Management Plan
  4. Provide guidance and support to Vietnamese staff in undertaking all daily tasks and developing staff capacity
  5. Preparation of project proposals/reports, as well as other administrative tasks as required.
  6. Co-ordinate and maintain co-operation with other conservation projects, NGOs and institutions in Vietnam
  7. Obtaining third party funding for EPRC operations in cooperation with Zoo Leipzig
Continue reading
Read More →

English, News

A New Female Gibbon Rescued!

A Name and A Home at EPRC

EPRC is welcoming a new gibbon who was kept by a family for twelve years in Hoa Binh Province. The family got it as a gift by a friend who brought it all the way down from Gia Lai Province at the border of Cambodia. At that time the gibbon was a baby of less than a year old and her fur color had not changed to black yet.

They named her Thien Tam, which means good heart in Vietnamese, and she got used to life among humans, being pet and taken into people’s arms, being fed with the same food the family was eating everyday: rice, meat, fruits… We also learned they got a second baby gibbon to keep her company, who died of sickness.

When she grew up, most likely because of the complications of keeping an adult gibbon in their home, the family tried to release her in the mountains behind the house but she came back by herself. After twelve years in captivity, the rangers from Hoa Binh Province Forestry department found out about the gibbon and convinced the family to leave her in our hands.

Continue reading
Read More →

News, Tiếng Việt

Một Cá Thể Vượn Cái Vừa Được Giải Cứu!

Tên và nhà tại EPRC

EPRC chào đón cô vượn mới vốn được một gia đình nuôi dưỡng suốt mười hai năm ở tỉnh Hòa Bình. Gia đình nhận được cô như một món quà từ một người bạn đã mang cô từ tỉnh Gia Lai (sát với biên giới Campuchia). Vào thời điểm đó, cô vẫn còn là một bé dưới một tuổi và vẫn chưa đổi sang màu đen.

Họ đặt tên cho cô ấy là Thiện Tâm, và cô ấy đã quen sống với người, là thú nuôi và được người chăm bẵm tận tay, được ăn cùng loại thức ăn mà cả nhà ăn hàng ngày: gạo, thịt, trái cây, … Chúng tôi cũng biết được rằng họ đã từng có một bé vượn đen nữa để bầu bạn với cô, nhưng đã lại chết do bệnh tật.

Khi cô lớn lên, rất có thể vì sự phức tạp của việc nuôi một cá thể vượn lớn trong nhà, gia đình cố gắng thả cô tại ngọn núi sau nhà nhưng cô lại tự mình quay trở về. Sau mười hai năm trong lồng, các kiểm lâm viên của Sở Lâm nghiệp tỉnh Hòa Bình phát hiện ra cô và đã thuyết phục gia đình chuyển giao cô ấy cho chúng tôi.

Continue reading
Read More →

English, News

Two New Gibbons Rescued

Linh and Dan, a Male and Female Yellow-Cheeked Gibbons Rescued

We were called to rescue a male and female Yellow-cheeked gibbons who were held in illegal captivity for no less than a decade. After a three hours trip we reached the city of Hải Phòng, where they were living in a family house backyard in what looked like a hen house.

The family agreed to voluntarily transfer the primates after someone called our partner organization ENV wildlife crime hotline. Following the call Hai Phong Environmental Police, Hai Phong Forest Protection Department and the ward police all descended on their house to confiscate the gibbons and wait for our arrival.

Continue reading
Read More →
en_USEnglish