English, News

Baby Monkey Boom

Baby Boom at Endangered Primate Rescue Center

The Center has seen 5 new births these last couple of months, totaling 8 births since the beginning of the year. They are exclusively Hatinh Langurs and Douc Langurs newborns, and it’s interesting to see how seasons in EPRC are punctuated with different species reproduction… let’s get a clearer picture of our primates habits:

First, we cannot talk about langurs’ reproduction without mentioning their group structure, as it is composed of one male to at least three or four females and their infants. That potentially means a big family! Their breeding is all year long but Hatinh Langurs birth peaks are observed between January and March and Douc Langurs between March and June. They reach sexual maturity around 4-5 years old, and their gestation lasts 6 to 7 months. 

Continue reading
Read More →

News, Tiếng Việt

Baby Monkey Boom

Baby Boom at Endangered Primate Rescue Center

Trong vào tháng qua, đã có thêm 5 cá thể mới được sinh ra tại trung tâm, như vậy chúng tôi đã có tổng cộng 8 cá thể mới sinh kể từ đầu năm. Chúng chỉ là những cá thể sơ sinh của 2 loài: vọoc Hà Tĩnh và chá vá, và thật thú vị khi thấy sự sinh sản theo mùa của những loài khác nhau tại EPRC,… hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về tập tính của các loài linh trưởng của chúng ta:

Đầu tiên, chúng ta không thể nói về sinh sản của voọc mà không đề cập đến cấu trúc đàn của chúng, vì nó bao gồm một con đực cùng ít nhất ba hoặc bốn con cái và con của chúng. Điều đó có khả năng có nghĩa là một gia đình lớn! Sinh sản của chúng là quanh năm nhưng thời gian sinh sản nhiều nhất của vọoc Hà Tĩnh được ghi nhận từ tháng 1 đến tháng 3 và chà vá trong khoảng từ tháng 3 đến tháng 6. Chúng đạt đến tuổi thành thục (tuổi sẵn sàng để sinh sản) sau khoảng 4-5 tuổi và thời gian mang thai của chúng kéo dài 6 đến 7 tháng.

Continue reading
Read More →

English, News

WANTED – EPRC Communication Officer!

Vietnamese applications only

DURATION
1 year with opportunity to extend

SALARY
7,000,000 VND a month plus allowances (phone and transportation) 300,000 VND per month and housing support of 500,000 VND a month

START DATE
July 1 2019/ASAP

POSITION STRUCTURE
Reports directly to EPRC Director

Works with head keepers and volunteer co-ordinator to implement education programs

Continue reading
Read More →

News, Tiếng Việt

WANTED – EPRC Cán Bộ Truyền Thông!

* ChỈ áp dụng cho ứng viên là người Việt Nam

THỜI HẠN
1 năm (và có cơ hội gia hạn thêm)

MỨC LƯƠNG
7,000,000 VND/tháng cùng với các khoản phụ cấp (điện thoại và di chuyển) 300.000 VND/tháng và hỗ trợ nhà ở 500.000 VND/tháng

NGÀY BẮT ĐẦU
ngày 01 tháng 07 năm 2019 (hoặc càng sớm càng tốt)

MÔ TẢ VỊ TRÍ
Báo cáo trực tiếp cho Giám đốc EPRC

Làm việc với những người giữ đầu và điều phối viên tình nguyện để thực hiện các chương trình giáodục

Continue reading
Read More →

Behind the Scenes at EPRC, English, Tiếng Việt

What Happens at Night?

EPRC Night Camera Movie

We managed to capture these exceptional images of our most mysterious residents, that cannot be seen during our daily tours!

Chúng tôi đã cố gắng để ghi lại những hình ảnh tuyệt vời về cư dân bí ẩn nhất trong trung tâm, loài động vật mà chúng ta không thể thấy trong những chuyến tham quan ban ngày!

Read More →

English, News

Our Feature Presentation: Primates

Movie About the Primates at EPRC

Many thanks to Fabrice Turri from Frog & Wallaby Films who captured these incredibly touching images of our rescued primates!

You can help us help them by donating online now!

Rất cảm ơn sự giúp đỡ của nhà làm phim Fabrice Turri tới từ Frog & Wallaby Films người đã ghi lại những bức ảnh cực kỳ cảm động về những chú linh trưởng được chúng tôi cứu hộ!

Các bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng cách quyên góp trực tuyến tại:

Read More →

Behind the Scenes at EPRC, Tiếng Việt

Làm Sao Để Trở Thành Một Bác Sĩ Thú Y Tại Eprc?

Thủy se nói cho chúng ta biết về kinh nghiệm của cô ấy!
Bạn tới với trung tâm vào mùa xuân năm ngoái, động lực của bạn để làm vieecj tại EPRC là gìtrong cuộc phỏng vấn ở EPRC: Sonya, giám đốc trước đây của trung tâm và Tiến sĩ Bonnie Raphael, người hiện đang cộng tác với Hội bảo tồn Động vật hoang dã và đã trở thành cố vấn của tôi.
Continue reading
Read More →

Behind the Scenes at EPRC, English

What Is It Like Being a Veterinarian at Eprc?

Thuy is telling us about her experience!
You arrived last spring, what were your motivations to work in EPRC?
Continue reading
Read More →

Behind the Scenes at EPRC, English

Meet the Oldest Primates of EPRC

Manu, Marco, Kurt, Minnie, Cat Ba, and Gordon

We recently lost one of our oldest and most emblematic primates, our Delacour’s female Manu. Like her, we can see some of our residents growing old and sometimes turning EPRC into their final resting place.

Continue reading
Read More →

Behind the Scenes at EPRC, Tiếng Việt

Danh Sách Các Linh Trưởng Lớn Tuổi Của EPRC

Manu, Marco, Kurt, Minnie, Cat Ba, and Gordon

Mới gần đây, chúng tôi đã mất đi một trong cá thể linh trưởng lớn tuổi và tiêu biểu nhất của chúng tôi – cô voọc mông trắng Manu. Cũng như cô ấy, chúng ta có thể nhận thấy sự già đi của nhiều cá thể khác và điều này đôi khi khiến EPRC thành nơi an nghỉ cuối cùng của họ.

Continue reading
Read More →
en_USEnglish